1133 Budapest, Váci út 78/A 1. emelet 3. ajtó
ugyved.jeszenka@gmail.com
+36 70 395 8422
dr. jeszanka ádám egyéni ügyvéd logo

A munkavállaló terhére értékelhető a munkavégzésre kialakított és a munkáltató által eltűrt olyan gyakorlat, amely utóbb a munkahelyi balesetet előidézte?

Az anyagbeszerző munkakörben foglalkoztatott munkavállaló (felperes) 50%-os munkaképesség-csökkenést okozó lábsérülést szenvedett a munkaviszonyával összefüggésben. 

a munkavállaló terhe blog

A munkáltató (alperes) ismerte, és nem kifogásolta a felperesnek azt a magatartását, hogy a baleset helyszínén, az M. Kft. raktárában a szokásoknak megfelelően maga vette le létrán állva a magasban lévő árukat. A baleset oka az volt, hogy a felperes lába a létrán megcsúszott, emiatt leesett, a jobb lábán súlyos törést szenvedett. A bíróság a felperesre terhesebb 80-20%-os kármegosztást azért alkalmazott, mert a felperes figyelmetlensége, a kellő óvatosság hiánya a balesetnél közrehatott.

A felperes egészségkárosodása a munkaviszonyával összefüggésben keletkezett, továbbá a felperes munkakörének sajátos jellege folytán (a munkáltató telephelyén kívül végzett anyagbeszerzői tevékenység) a vásárlás helyszíne a munkáltató alperes működési körébe esőnek minősül. Emiatt az alperes felelőssége akkor is fennáll, ha a baleset oka nem volt elhárítható [Mt. 174. § (2) bekezdés, MK. 29. számú állásfoglalás b) pont]. Kármegosztás alapjául csak a munkavállaló vétkes magatartása szolgálhat [Mt. 174. § (3) bekezdés]. Az igen hosszú idő óta egységes bírói gyakorlat értelmében nem értékelhető a munkavállaló terhére a munkáltató által eltűrt szabályellenes gyakorlat. A perben bizonyított volt az a gyakorlat, hogy az anyagbeszerzők saját akaratelhatározásuk folytán maguk döntötték el, hogy milyen módon veszik le a 2-3 méter magas polcokról a beszerezni kívánt árut; illetve az is, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója nem foglalkozott azzal, hogy az anyagbeszerzés milyen módon történik. A kifejtettek miatt a felperes vétkességét a létra használata nem alapozza meg.

A munkavállaló szándékossága, mivel a nem vitatott tényállás szerint a létrán állva véletlenül csúszott meg, szóba sem került, enyhe gondatlanságát az összes körülményt a törvénynek megfelelő mérlegelésével a másodfokú bíróság a bírói gyakorlatot is szem előtt tartva helytállóan értékelte (MK. 31. számú állásfoglalás). 

BH 2003.4.170

Keressen bizalommal! Minden megkeresésre legkésőbb 72 órán belül válaszolok!

dr. jeszanka ádám egyéni ügyvéd logo

Ezt a honlapot dr. Jeszenka Ádám ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamarába bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

dr. Jeszenka Ádám © Minden jog fenntartva
1133 Budapest, Váci út 78/A 1. emelet 3. ajtó
ugyved.jeszenka@gmail.com
+36 70 395 8422
Fotó:
Dizájn:
Web:

1133, Bp Váci út 78/A 1.emelet 3.ajtó

ugyved.jeszenka@gmail.com

+36 70 395 8422