1133 Budapest, Váci út 78/A 1. emelet 3. ajtó
ugyved.jeszenka@gmail.com
+36 70 395 8422
dr. jeszanka ádám egyéni ügyvéd logo

Ingatlan ajándékozás

Családon belüli ajándékozás, lakás, termőföld, erdő zökkenőmentes ügyintézésre

Családon belüli ingatlan ajándékozás

Jó, ha tudja hogy:

A termőföld, erdő tulajdonjoga kizárólag közeli hozzátartozók között kerülhet ajándékozásra.

Közös tulajdon esetében nem szükséges a tulajdonostársak hozzájárulása, lemondó nyilatkozata, ugyanis ez esetben elővásárlási jogosultságuk.

Illetékmentességben részesül az egyesület (bizonyos feltétel teljesülése esetén).

Illetékmentes az egyenes ági rokonnak (szülő-gyermek, nagyszülő-unoka) és a házastársnak, valamint a testvérnek juttatott ajándék, ideértve a részükre alapított haszonélvezeti jogot is.

A lakástulajdon és a lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ingyenes szerzése esetén az ajándékozási illeték mértéke 9%, egyéb esetben pedig 18%.

Ingatlanjogban szakavatott ügyvédként professzionális, gondos teljeskörű jogi szolgáltatást nyújtok és képviseletet vállalok ingatlan adásvételi szerződések vonatkozásában, amely többek között magában foglalja a szükséges teendőket, így például:

  • az ingatlan tulajdoni lapjának beszerzését, elemzését,
  • az adásvételi szerződés elkészítését és ellenjegyzését,
  • adóoptimalizálási (illetékfizetési) lehetőségek feltárását,
  • a földhivatali ügyintézést.

Biztonság és jogvédelem

megbízhatóság

Jogi kockázatok minimalizáslása

Optimális ár és feltételek

biztonság

Megbízhatóság és tapasztalat

Zökkenőmentes tranzakciók

Mit kell Önnek tennie?

Tulajdoni lap és egyéb kapcsolódó dokumentumok beszerzése

Az ajándékozási szerződés megkötését megelőzően szükséges megvizsgálnia a tulajdoni lap tartalmát, az ugyanis tartalmazza a jogi szempontból jelentős tényeket (pl. jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, végrehajtási jog, stb.), az oda bejegyzett személyeknek a nyilvántartáshoz szükséges személyazonosító adatait.

Konzultáció

Az ingatlan jogi helyzetének megvizsgálását követően a feleknek javasolt egyeztetnie az eljáró ügyvéddel annak érdekében, hogy az ajándékozási szerződés eljárásrendje valamennyi félnek megfelelően kerüljön kialakításra.

Adatok megküldése

Az eljáró ügyvédnek a szerződés tervezetének elkészítéséhez többek között az alábbi adatokra van szüksége:
• az ingatlan helyrajzi száma, címe
• az ingatlan forgalmi értéke
• a szerződő felek személyazonosítóigazolványa vagy jogosítványa vagy útlevele, és lakcímkártyája, adókártyája
• Birtokbaadás dátuma

Adásvételi szerződés megkötése

A végleges ajándékozási szerződés aláírását megelőzően valamennyi fél részére megküldésre kerül a szerződés tervezete szíves áttekintés és jóváhagyás céljából, hogy a helyszínen már kizárólag a szerződés aláírására kerüljön sor.

Az adásvételi szerződésben foglaltak teljesítése és a tulajdonjogváltozás bejegyzése a földhivatalhoz

Az ajándékozási szerződés az eljáró ügyvéd által benyújtásra kerül a földhivatalba, amely bejegyzi a megajándékozott tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba.

KAPCSOLAT

Keressen bizalommal! Minden megkeresésre legkésőbb 72 órán belül válaszolok!

dr. jeszanka ádám egyéni ügyvéd logo

Ezt a honlapot dr. Jeszenka Ádám ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamarába bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

dr. Jeszenka Ádám © Minden jog fenntartva
1133 Budapest, Váci út 78/A 1. emelet 3. ajtó
ugyved.jeszenka@gmail.com
+36 70 395 8422
Fotó:
Dizájn:
Web:

1133, Bp Váci út 78/A 1.emelet 3.ajtó

ugyved.jeszenka@gmail.com

+36 70 395 8422