1133 Budapest, Váci út 78/A 1. emelet 3. ajtó
ugyved.jeszenka@gmail.com
+36 70 395 8422
dr. jeszanka ádám egyéni ügyvéd logo

Ingatlan adás-vétel

Gyors és zökkenőmentes ingatlan eladás, vásárlás

bürokráció

Szabályozási labirintus?

Ne vesztegessen időt, kérje szakértő segítségét!

bizonytalan tulajdonjog

Bizonytalan jogviszonyok?

Ne aggódjon, sok éves tapasztalatomnak és számos sikeres adásvételemnek köszönhetően segíteni tudok tisztázni a tulajdonjogi kérdéseket.

ingatlan finanszírozás

Finanszírozási kérdések?

Hitel, CSOK, CSOK PLUSZ, Illeték...Segítek, hogy egyszerű legyen a pénzügyekben és az adóoptimalizálásban való eligazodás.

Adás-vétel ügyvéddel

Ingatlanjogban szakavatott ügyvédként professzionális, gondos teljeskörű jogi szolgáltatást nyújtok és képviseletet vállalok ingatlan adásvételi szerződések vonatkozásában, amely többek között magában foglalja a szükséges teendőket, így például:

  • az ingatlan tulajdoni lapjának beszerzését, elemzését,
  • az adásvételi szerződés elkészítését és ellenjegyzését,
  • adóoptimalizálási (illetékfizetési) lehetőségek feltárását,
  • a földhivatali ügyintézést.

Jó, ha tudja hogy:

közös tulajdon esetén, ha az Eladó az ingatlant harmadik személynek szándékozik eladni, úgy köteles a többi tulajdonostárssal közölni a vételi ajánlat feltételeit.

a felek akár kötbért is kiköthetnek a szerződésben, többek között a késedelmes birtokbaadás vagy a késedelmes vételár megfizetésének esetére.

az egyes támogatások (pl. CSOK, CSOK PLUSZ) és banki hitelek esetében különleges plusz feltételeket és szerződéses nyilatkozatokat kell tartalmaznia a szerződésnek.

Ingatlan (lakás, egyéb ingatlan) megszerzésekor a Vevőnek ingatlanonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetnie

Az eladónak személyi jövedelem-adó fizetési kötelezettsége keletkezik az ingatlanának eladása esetén, amennyiben azt haszonnal értékesíti az ingatlan megszerzését követő 5 éven belül. Nem mindegy azonban, hogy a szerzést követő 5 éven belül, mely évben értékesíti azt, ugyanis az SZJA adóalap az ingatlan vásárlásától számítva évente csökken A személyi jövedelem-adó fizetési kötelezettségének mértéke: 15%.

A (családon belüli) ingatlan ajándékozásra más jogi szabályok vonatkoznak, mint az adás-vételre.

Biztonság és jogvédelem

megbízhatóság

Jogi kockázatok minimalizáslása

Optimális ár és feltételek

biztonság

Megbízhatóság és tapasztalat

Zökkenőmentes tranzakciók

Mit kell Önnek tennie?

Tulajdoni lap és egyéb kapcsolódó dokumentumok beszerzése

Az adásvételi szerződés megkötését megelőzően szükséges megvizsgálnia a tulajdoni lap tartalmát, az ugyanis tartalmazza az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat (pl. elővásárlási jog, stb.) és jogi szempontból jelentős tényeket (pl. jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, stb.), az oda bejegyzett személyeknek a nyilvántartáshoz szükséges személyazonosító adatait. A tulajdoni lap tartalmaz információkat a társasházi tulajdonra, amely esetben be kell szerezni a társasház alapító okiratát, valamint a szervezetési- és működési szabályzatot.

Konzultáció

Az ingatlan jogi helyzetének megvizsgálását követően a feleknek javasolt egyeztetnie az eljáró ügyvéddel annak érdekében, hogy az adásvételi szerződés eljárásrendje valamennyi félnek megfelelően kerüljön kialakításra.

Adatok megküldése

Az eljáró ügyvédnek a szerződés tervezetének elkészítéséhez többek között az alábbi adatokra van szüksége:
• az ingatlan helyrajzi száma, címe,
• az ingatlan vételára, fizetési ütemezés,
• a szerződő felek személyazonosítóigazolványa vagy jogosítványa vagy útlevele, és lakcímkártyája, adókártyája.
• Vevő(k) tulajdonszerzésének aránya
• Vételár és foglaló összege:
• Vételár ütemezése (összeg, fizetési határidő)
• bankkölcsön felvétele esetén a bankkölcsön összege, a bank megnevezése.
• CSOK-ot kívánnak-e igénybe venni
• Eladó(k) bankszámlaszáma
• Birtokbaadás dátuma

Adásvételi szerződés megkötése

A végleges adásvételi szerződés aláírását megelőzően valamennyi fél részére megküldésre kerül a szerződés tervezete szíves áttekintés és jóváhagyás céljából, hogy a helyszínen már kizárólag a szerződés aláírására kerüljön sor.

Az adásvételi szerződésben foglaltak teljesítése és a tulajdonjogváltozás bejegyzése a földhivatalhoz

Az adásvételi szerződésben foglaltak teljesülését követően az ingatlanra vonatkozó tulajdonjog bejegyzési engedély az eljáró ügyvéd által benyújtásra kerül a földhivatalba, amely bejegyzi a vevő tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba.

KAPCSOLAT

Keressen bizalommal! Minden megkeresésre legkésőbb 72 órán belül válaszolok!

dr. jeszanka ádám egyéni ügyvéd logo

Ezt a honlapot dr. Jeszenka Ádám ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamarába bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

dr. Jeszenka Ádám © Minden jog fenntartva
1133 Budapest, Váci út 78/A 1. emelet 3. ajtó
ugyved.jeszenka@gmail.com
+36 70 395 8422
Fotó:
Dizájn:
Web:

1133, Bp Váci út 78/A 1.emelet 3.ajtó

ugyved.jeszenka@gmail.com

+36 70 395 8422