1133 Budapest, Váci út 78/A 1. emelet 3. ajtó
ugyved.jeszenka@gmail.com
+36 70 395 8422
dr. jeszanka ádám egyéni ügyvéd logo

Ingatlan adás-vétel, ajándékozás

Ingatlan adásvétele

Ingatlanjogban szakavatott ügyvédként professzionális, gondos teljeskörű jogi szolgáltatás nyújtok és képviselet vállalok ingatlan adásvételi szerződések vonatkozásában, amely többek között magában foglalja a szükséges teendőket, így például:

  • az ingatlan tulajdoni lapjának beszerzését, elemzését,
  • az adásvételi szerződés elkészítését és ellenjegyzését,
  • adóoptimalizálási (illetékfizetési) lehetőségek feltárását,
  • a földhivatali ügyintézést.

Jó, ha tudja hogy:

közös tulajdon esetén, ha az Eladó az ingatlant harmadik személynek szándékozik eladni, úgy köteles a többi tulajdonostárssal közölni a vételi ajánlat feltételeit.

a felek akár kötbért is kiköthetnek a szerződésben, többek között a késedelmes birtokbaadás vagy a késedelmes vételár megfizetésének esetére.

az egyes támogatások (pl. CSOK) és banki hitelek esetében különleges plusz feltételeket és szerződéses nyilatkozatokat kell tartalmaznia a szerződésnek.

Ingatlan (lakás, egyéb ingatlan) megszerzésekor a Vevőnek ingatlanonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetnie

Ingatlanok cseréje esetén csak a cserével megszerzett ingatlan forgalmi értéke után kell visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetnie.

Az eladónak személyi jövedelem-adó fizetési kötelezettsége keletkezik az ingatlanának eladása esetén, amennyiben azt haszonnal értékesíti az ingatlan megszerzését követő 5, azaz öt éven belül. Nem mindegy azonban, hogy a szerzést követő 5 éven belül, mely évben értékesíti azt, ugyanis az SZJA adóalap az ingatlan vásárlásától számítva évente csökken az alábbiak szerint:
- az ingatlan eladás SZJA alapja 100 százalék a megszerzés évében és az azt követő évben,
- az ingatlan eladás SZJA alapja 90 százalék a megszerzés évét követő második évben,
- az ingatlan eladás SZJA alapja 60 százalék a megszerzés évét követő harmadik évben,
- az ingatlan eladás SZJA alapja 30 százalék a megszerzés évét követő negyedik évben,
- az ingatlan eladás SZJA alapja 0 százalék a megszerzés évét követő ötödik és további évben.
A személyi jövedelem-adó fizetési kötelezettségének mértéke: 15%,

a mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjogának megszerzésére különleges szabályok vonatkoznak amelyeket, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény tartalmazza.

akár meghatalmazottja útján is adásvételi szerződést kötni mind Vevőként, mind pedig Eladóként.

Erősen javasolt,hogy:

az utolsó vételár-részlet kizárólag az ingatlan teljes tehermentessége után kerüljön megfizetésre.

a felek konkrétan meghatározzák a birtokbaadási határidőt.

a birtokbaadás feltétele legyen a nullás közüzemi- közös költség igazolások átadása.

a felek meghatározzák az ingatlanban maradó ingóságokat (bútorokat)

a felek pontosan meghatározzák az ingatlan vételárának feltételeit (összeg, pénznem)

Az adásvételi szerződés 5 lépése az ingatlan kiválasztását követően

Az emberek többsége életében legtöbbször csak egy ingatlant vásárol, amelynek megvétele során szinte valamennyi saját (,illetve sokszor a család) megtakarítását felhasználja, így fontos, hogy a jogügylet teljes időtartama alatt a pénze biztonságban legyen (akár ügyvédi letét formájában). Ezen garanciális elem biztosításában bír nagy jelentőséggel egy hozzáértő, szakmai és precíz ügyvéd közreműködése

Jó, ha tudja hogy:

  • Az ingatlan adásvétel során az ügyvéd mind a vevőt, mind pedig az eladót képviseli, attól függetlenül, hogy ki fizeti az ügyvéd munkadíjat (azaz, hogy ki fizeti a zenészt). Javasolt azonban, hogy amennyiben ingatlant ad el (tehát eladóként vesz részt az ügyletben), úgy egy külsős, „saját” ügyvéddel véleményeztesse a szerződés tervezetét, hogy az Ön eladói érdekei maradéktalanul képviselve legyenek.
  • A gyakorlat alapján a vevő bízza meg az ügyvédet, azonban semmi nem tiltja ennek ellenkezőjét.

Tulajdoni lap és egyéb kapcsolódó dokumentumok beszerzése

Az adásvételi szerződés megkötését megelőzően szükséges megvizsgálnia a tulajdoni lap tartalmát, az ugyanis tartalmazza az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat (pl. elővásárlási jog, stb.) és jogi szempontból jelentős tényeket (pl. jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, stb.), az oda bejegyzett személyeknek a nyilvántartáshoz szükséges személyazonosító adatait. A tulajdoni lap tartalmaz információkat a társasházi tulajdonra, amely esetben be kell szerezni a társasház alapító okiratát, valamint a szervezetési- és működési szabályzatot.

Konzultáció

Az ingatlan jogi helyzetének megvizsgálását követően a feleknek javasolt egyeztetnie az eljáró ügyvéddel annak érdekében, hogy az adásvételi szerződés eljárásrendje valamennyi félnek megfelelően kerüljön kialakításra.

Adatok megküldése

Az eljáró ügyvédnek a szerződés tervezetének elkészítéséhez többek között az alábbi adatokra van szükséges:
• az ingatlan helyrajzi száma, címe,
• az ingatlan vételára, fizetési ütemezés,
• a szerződő felek személyazonosítóigazolványa vagy jogosítványa vagy útlevele, és lakcímkártyája, adókártyája.
• Vevő(k) tulajdonszerzésének aránya
• Vételár és foglaló összege:
• Vételár ütemezése (összeg, fizetési határidő)
• bankkölcsön felvétele esetén a bankkölcsön összege, a bank megnevezése.
• CSOK-ot kívánnak-e igénybe venni
• Eladó(k) bankszámlaszáma
• Birtokbaadás dátuma

Adásvételi szerződés megkötése

A végleges adásvételi szerződés aláírását megelőzően valamennyi fél részére megküldésre kerül a szerződés tervezete szíves áttekintés és jóváhagyás céljából, hogy a helyszínen már kizárólag a szerződés aláírására kerüljön sor.

Az adásvételi szerződésben foglaltak teljesítése és a tulajdonjogváltozás bejegyzése a földhivatalhoz

Az adásvételi szerződésben foglaltak teljesülését követően az ingatlanra vonatkozó tulajdonjog bejegyzési engedély az eljáró ügyvéd által benyújtásra kerül a földhivatalba, amely bejegyzi a vevő tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba.

Ingatlan ajándékozás

Jó, ha tudja hogy:

A termőföld, erdő tulajdonjoga kizárólag közeli hozzátartozók között kerülhet ajándékozásra.

Közös tulajdon esetében nem szükséges a tulajdonostársak hozzájárulása, lemondó nyilatkozata, ugyanis ez esetben elővásárlási jogosultságuk.

Illetékmentességben részesül az egyesület (bizonyos feltétel teljesülése esetén).

Illetékmentes az egyenes ági rokonnak (szülő-gyermek, nagyszülő-unoka) és a házastársnak, valamint a testvérnek juttatott ajándék, ideértve a részükre alapított haszonélvezeti jogot is.

A lakástulajdon és a lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ingyenes szerzése esetén az ajándékozási illeték mértéke 9%, egyéb esetben pedig 18%.

KAPCSOLAT

Keressen bizalommal! Minden megkeresésre legkésőbb 72 órán belül válaszolok!

dr. jeszanka ádám egyéni ügyvéd logo

Ezt a honlapot dr. Jeszenka Ádám ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamarába bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

dr. Jeszenka Ádám © Minden jog fenntartva
1133 Budapest, Váci út 78/A 1. emelet 3. ajtó
ugyved.jeszenka@gmail.com
+36 70 395 8422
Fotó:
Dizájn:
Web:

1133, Bp Váci út 78/A 1.emelet 3.ajtó

ugyved.jeszenka@gmail.com

+36 70 395 8422