Az infláció önmagában nem ad alapot a járadék mértékének utóperben történő felemelésére. [BH 2022.6.152 ]

infláció

A keresetveszteségnek (jövedelemkiesésnek) mint a jövedelempótló járadékra való jogosultság konjunktív feltételei egyikének fennállását abban az esetben is meg lehet állapítani, ha a károsultnak az életkorából adódóan a káreseményt megelőzően jövedelme még egyáltalán nem volt. A járadék alapját ilyenkor összehasonlító adatok figyelembevételével kell meghatározni [1952. évi III. törvény (régi Pp.) 230. § (1) bek.; 1959. évi […]

A munkavállaló terhére értékelhető a munkavégzésre kialakított és a munkáltató által eltűrt olyan gyakorlat, amely utóbb a munkahelyi balesetet előidézte?

a munkavállaló terhe blog jogi esetek

Az anyagbeszerző munkakörben foglalkoztatott munkavállaló (felperes) 50%-os munkaképesség-csökkenést okozó lábsérülést szenvedett a munkaviszonyával összefüggésben.  A munkáltató (alperes) ismerte, és nem kifogásolta a felperesnek azt a magatartását, hogy a baleset helyszínén, az M. Kft. raktárában a szokásoknak megfelelően maga vette le létrán állva a magasban lévő árukat. A baleset oka az volt, hogy a felperes lába […]

A közeli hozzátartozó halála köztudomásúnak tekinthető módon súlyos személyiségi jogi sérelmet jelent!

személyiségi jog blog jogi esetek

A bírói gyakorlat köztudomású tényként fogadja el, hogy a közeli hozzátartozó, különösen a gyermek, a házastárs, a szülő, és a testvér elvesztése a teljes családban éléshez való jogosultság, mint alkotmányos alapjogként is elismert személyiségi jog sérelmét, ezzel nem vagyoni hátrányt okoz. A család valamely tagja halálát kiváltó káresemény folytán a család integritása szenved sérelmet, a […]

A károsult önhibáját, illetve a kár keletkezésében való közrehatásának terjedelmét a károkozónak kell bizonyítania

blog_baleset jogi esetek

A felek 1996-ban közúti balesetet szenvedtek, és mindketten megsérültek. A felperes gépkocsiját ekkor az alperes vezette, akinek bűnösségét súlyos testi sértést okozó ittas járművezetés bűntette miatt jogerős ítélet megállapította.                         A jogerős ítélet indokolásában a bíróság helytállóan állapította meg, hogy az alperes felel a […]

1133, Bp Váci út 78/A 1.emelet 3.ajtó

ugyved.jeszenka@gmail.com

+36 70 395 8422