1133 Budapest, Váci út 78/A 1. emelet 3. ajtó
ugyved.jeszenka@gmail.com
+36 70 395 8422
dr. jeszanka ádám egyéni ügyvéd logo

A közeli hozzátartozó halála köztudomásúnak tekinthető módon súlyos személyiségi jogi sérelmet jelent!

A bírói gyakorlat köztudomású tényként fogadja el, hogy a közeli hozzátartozó, különösen a gyermek, a házastárs, a szülő, és a testvér elvesztése a teljes családban éléshez való jogosultság, mint alkotmányos alapjogként is elismert személyiségi jog sérelmét, ezzel nem vagyoni hátrányt okoz. A család valamely tagja halálát kiváltó káresemény folytán a család integritása szenved sérelmet, a hozzátartozók azon joga sérül, hogy teljes családban, a családon belüli szerepüknek megfelelően élhessenek. (Kaposvári Törvényszék P.21855/2017/80.)

személyiségi jog blog

A sérelemdíj összegszerűsége kapcsán kiemelten figyelembe kell venni, hogy a közeli hozzátartozó halála súlyos személyiségi jogsérelem és a haláleset egy egész életre kiható jóvátehetetlen következményt jelent. Ezt azzal együtt kellett értékelni, hogy az igényérvényesítő fiatal, felnőtt gyermekét vesztette el és a személyiségi jogsérelem súlyát a gyermek elvesztése esetén nem csökkenti az a körülmény, hogy a felnőtt gyermek már elkezdte önálló életét. Ez esetben megállapítható volt, hogy a családi kötelék nagyon erős volt a gyermek elköltözése után is. (Fővárosi Ítélőtábla Mf.31277/2020/10.)

Amennyiben valamely családtag halála következik be, a család addigi egysége felbomlik, a mindennapokat betöltő fájdalomérzet intenzitása az idő múlásával ugyan enyhülhet, a hozzátartozójuk halálának körülménye és annak következménye azonban a felpereseket egész életükön át elkíséri. A sérelemdíj mértékének megállapításánál nem a gyászfolyamat kóros vagy normál lefolyásának, hanem a káreseménnyel kiváltott megrázkódtatásnak van érdemi jelentősége, amelynek nem feltétlen következménye a károsult fizikai vagy pszichikai állapotának patológiás elváltozása. (Szombathelyi Törvényszék P.20547/2016/44.)

Keressen bizalommal! Minden megkeresésre legkésőbb 72 órán belül válaszolok!

dr. jeszanka ádám egyéni ügyvéd logo

Ezt a honlapot dr. Jeszenka Ádám ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamarába bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

dr. Jeszenka Ádám © Minden jog fenntartva
1133 Budapest, Váci út 78/A 1. emelet 3. ajtó
ugyved.jeszenka@gmail.com
+36 70 395 8422
Fotó:
Dizájn:
Web:

1133, Bp Váci út 78/A 1.emelet 3.ajtó

ugyved.jeszenka@gmail.com

+36 70 395 8422