1133 Budapest, Váci út 78/A 1. emelet 3. ajtó
ugyved.jeszenka@gmail.com
+36 70 395 8422
dr. jeszanka ádám egyéni ügyvéd logo

Forduljon hozzám bizalommal!

DR. JESZENKA ÁDÁM
ÜGYVÉD,
GAZDASÁGI JOGI ÉS SPORTJOGI SZAKJOGÁSZ

Forduljon hozzám bizalommal!

AZ ÜGYVÉD IS A SIKERBEN ÉRDEKELT!

Dr. Jeszenka Ádám budapesti polgárjogi ügyvéd vagyok, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, jogász szakon szereztem a diplomámat. Ügyvédi praxisom Budapesten, a XIII. kerületben található a Dózsa György út metrómegálló közvetlen szomszédságában.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán gazdasági jogi-, valamint sportjogi szakjogászi képesítést szereztem, tanulmányaimat pedig jelenleg a közlekedésijogi szakjogászi kurzuson folytatom. Képviselem, hogy a mai bonyolult és összetett gazdasági életben a jogi és gazdasági kérdések és problémák kizárólag együttesen kezelhetők és oldhatók meg.

Kiemelten fontosnak tartom megbízóim igényeinek a lehető legmagasabb szakmai színvonalon történő gyors, precíz és alapos támogatását, a kreatív, lendületes és lelkiismeretes ügyintézést és jogi tanácsadást, amely elengedhetetlen az állandóan változó jogi – üzleti környezetben.

SZAKTERÜLETEK

 • Ingatlan adásvételi-, ajándékozási- és csereszerződések elkészítése, ellenjegyzése és teljes körű földhivatali ügyintézés
 • Külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos engedély beszerzés
 • Bérleti szerződések elkészítése
 • Tartási- és életjáradéki szerződések elkészítése
 • Ingatlanhoz kapcsolódó egyéb jogokra (haszonélvezeti jog, jelzálogjog, szolgalmi jog stb.) vonatkozó szerződések elkészítése
 • Egyesület alapítása, módosítása
 • Alapítvány alapítása, módosítása
 • Sportegyesület alapítása, módosítása
 • Közgyűlések lebonyolítása
 • Gazdasági társaságok átalakulása, végelszámolása, felszámolása során teljes körű jogi ügyintézés
 • Csőd- és felszámolási eljárás során teljes körű jogi ügyintézés
 • Fizetési felszólítás
 • Fizetési meghagyás benyújtása, fizetési meghagyásos eljárásban képviselet (FHM)
 • Ellentmondás fizetési meghagyással szemben
 • Peres eljárásban képviselet
 • Végrehajtási eljárásban képviselet (közjegyző, bíróság, végrehajtó előtt)
 • Tartozás elismerő okirat szerkesztése
 • Végrehajtás megszüntetése iránt indított peres képviselet
 • Végrehajtás korlátozása iránt indított peres képviselet
 • Végrehajtási igényperben peres képviselet Elévült követelés ügyintézése (Vht. 41. §) okirat szerkesztése
 • Cégalapítással, cégmódosítással, átalakulással, végelszámolással kapcsolatos tanácsadás és teljes körú jogi ügyintézés
 • Társasági jogi iratok készítése
 • Sportegyesület, sportszövetség alapítás
 • Sportegyesület jogi képviseletének ellátása
 • Sportszerződések szerkesztése
 • Sportfegyelmi eljárás alatti képviselet sportolók jogi képviseletének ellátása (pl. sportszerződéssel, fegyelmi eljárással és peres eljárással kapcsolatban)
 • Doppingeljárásban való képviselet
 • Klasszikus polgári jogi szerződések elkészítése, véleményezése
 • Együttműködési és titoktartási megállapodások
 • Titoktartás készítése, véleményezése
 • Kártérítés iránti követelés mind peres-, mind peren kívüli jogi képviselettel
 • Személyiségi jogi perek
 • Sérelemdíj iránti követelés (nem vagyoni kártérítés) érvényesítése
 • Hatósági, peres és nem-peres eljárásokban ügyfeleim érdekének érvényesítése
 • Jogi tanácsadás

ÜGYVÉDI DÍJAZÁS

Az ügyvédi megbízási díj – munkadíj – szabad megállapodás tárgya. A polgárjogi ügyvéd, amikor elvállal egy ügyet, ügyfelével megállapodik abban, hogy mikor és milyen összeg illeti meg az általa végzett jogi munkáért. A munkadíj összegét a felek együttesen határozzák meg az ügy jellegének figyelembevételével és a megbízási szerződésben rögzítik.

A díjszabás pedig a szolgáltatás hatékonyságához igazodik. Első lépésben az ügyfél megkeresése alapján egy konzultáción és jogi tanácsadás során közösen meghatározzuk az elérendő célokat.

Valamennyi, a weboldalon meghatározott ár kizárólag tájékoztató jellegű, az adott, ügyre vonatkozó megállapodás az ügy felmérését és áttekintését követően, a felek által kerül meghatározásra.

Ingatlan adásvétel

100 000 Ft -tól

Ingatlan forgalmi értéke

Ügyvédi munkadíj

0 - 30.000.000.-Ft-ig

kb. 100.000.-Ft

30.000.000. - 50.000.000.-Ft

kb. 200.000.-Ft

50.000.000.-Ft felett

kb. 250.000.-Ft

Az adásvételi szerződések során az ügyvédi munkadíj leginkább az ingatlan forgalmi értékéhez igazodik, amely általában 0,5% szokott lenni, azonban minden esetben meg kell vizsgálni a teljes folyamatot, ugyanis minden adásvételi szerződés más veszélyeket, buktatókat hordozhat magában és különböző feltételeknek kell megfelelniük (pl. CSOK, lakástakarékpénztár, hitel), a földdel kapcsolatos szerződéseket nem is említve.

A díj magában foglalja a teljes ügyintézést, így többek között az okiratszerkesztést, az adóhatóság, valamint a kormányhivatal előtti eljárást is és a felmerülő valamennyi költséget (földhivatali eljárási díjat, tulajdoni lap díját, stb.).

Cégalapítás ügyvédi munkadíja

75 000 Ft-tól

Betéti társaság (Bt.) és Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.) esetén

75.000.-Ft-tól

Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Zrt.) esetén

100.000.-Ft-tól

Egyesület, sportegyesület alapítása, módosítása

100 000 Ft-tól

Alapítvány alapítása, módosítása

100 000 Ft-tól

Kártérítés- és sérelemdíj iránti követelés érvényesítése

20% sikerdíj

Sikerdíjas konstrukció, mely esetben kizárólag abban az esetben kell fizetnie az elvégzett munkáért, amennyiben Önnek is fizettek.

Ingatlan ajándékozás

Ingatlan forgalmi értékének 0,25%-a, de legalább 75 000 Ft.

A díj magában foglalja a teljes ügyintézést, így többek között az okiratszerkesztést, az adóhatóság, valamint a kormányhivatal előtti eljárást is és a felmerülő valamennyi költséget (földhivatali eljárási díjat, tulajdoni lap díját, stb.).

Jogi képviselet ügyvédi munkadíja

25 000 Ft/óra

KAPCSOLAT

Keressen bizalommal! Minden megkeresésre legkésőbb 72 órán belül válaszolok!

dr. jeszanka ádám egyéni ügyvéd logo

Ezt a honlapot dr. Jeszenka Ádám polgárjogi ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamarába bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

dr. Jeszenka Ádám © Minden jog fenntartva
1133 Budapest, Váci út 78/A 1. emelet 3. ajtó
ugyved.jeszenka@gmail.com
+36 70 395 8422
Fotó:
Dizájn:
Web:

1133, Bp Váci út 78/A 1.emelet 3.ajtó

ugyved.jeszenka@gmail.com

+36 70 395 8422